O nás

Naša kancelária je na trhu od roku 1992, pôvodne podnikajúca ako fyzická osoba – podnikateľ s obchodným názvom DANADA, i.p.a., na základe živnostenského oprávnenia. Spoločnosť DIPA, s.r.o. vznikla dňa 13.1.2006 zápisom do obchodného registra a pokračuje v ďalšej pôsobnosti fyzickej osoby, firmy DANADA, i.p.a.,

Naša kancelária poskytuje služby v oblasti inžinierskej činnosti, stavebného manažmentu, stavebného a technického dozoru, rozpočtov a kalkulácií stavieb ako aj ďalších okrajových činnostiach.

Naša kancelária podniká v poskytovaní služieb zaradených v klasifikácii produkcie pod číselným kódom 74.20 Architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo.

Naša kancelária je obchodnou spoločnosťou rodinného typu, postavená na odbornosti jej majiteľa a konateľa, ktorým je Ondrej Danada ; tento je od roku 1997 členom SKSI a od roku 1999 členom Asociácie stavebných cenárov. DIPA, s.r.o.
Dr. I. Horvátha 887/30, 905 01 Senica
dipa@danada.sk
+421 905 602 674